Ministri i Serbisë tallet me shtetin e Kosovës: Hyj e dal kur të dua

Ministri serb i Mbrojtjes, Aleksandar Vulin, thotë se “Serbia është në një p ozitë të v ështirë, e p ërballur me f orcën e f uqive të cilat, sipas tij, nga Serbia po kërkojnë të justifikojë sh keljen e të drejtës ndërkombëtare dhe të dh unës që po zbatohet”.

Vulin tha se ai mund të hyjë e të dalë nga Kosova sa herë të dojë.

Vulin thekson se në krye të Serbisë, pas një kohe të gjatë, është Presidenti që ka g uximin për të p ërballet me ata që janë më f uqishëm se ai dhe t’ju rezistojë të gjitha p resioneve.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *